Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym na dostawę książek i audiobooków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu

Ogłoszenie o przetargu

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu informuje o odrzuceniu oferty, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

 

Uchwały Rady Miejskiej Miasta Sosnowca w sprawie likwidacji Filii nr 8 i Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu w wersji pdf.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu informuje o unieważnieniu czynności dokonanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego pn."Zakup ekranu led z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnijszej oferty

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu informuje o złożonych ofertach w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn."Zakup ekranu led z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na zakup ekranu LED