Giełda Winyli - wrzesień 2021W niedzielę 5 września 2021 Zagłębiowską Mediatekę już po raz dwunasty zalało morze muzyki! Na Zagłębiowskiej Giełdzie Winyli nie zabrakło różnego rodzaju winyli, płyt CD oraz kaset magnetofonowych. Różnorodność gatunków muzycznych zgromadzona na stoiskach wystawców zadowoliła - mamy nadzieję - wszystkich odwiedzających nas melomanów. Można było oglądać, rozmawiać, szperać, wymieniać i kupować!

 

 

 

 Giełda Winyli - wrzesień 2021 Giełda Winyli - wrzesień 2021 Giełda Winyli - wrzesień 2021 Giełda Winyli - wrzesień 2021
 Giełda Winyli - wrzesień 2021 Giełda Winyli - wrzesień 2021 Giełda Winyli - wrzesień 2021 Giełda Winyli - wrzesień 2021
 Giełda Winyli - wrzesień 2021 Giełda Winyli - wrzesień 2021 Giełda Winyli - wrzesień 2021 Giełda Winyli - wrzesień 2021
 Giełda Winyli - wrzesień 2021 Giełda Winyli - wrzesień 2021 Giełda Winyli - wrzesień 2021 Giełda Winyli - wrzesień 2021
 Giełda Winyli - wrzesień 2021 Giełda Winyli - wrzesień 2021 Giełda Winyli - wrzesień 2021 Giełda Winyli - wrzesień 2021

 

 

Regulamin dla wystawców Zagłębiowskiej Giełdy Winyli:

1. Organizatorem Zagłębiowskiej Giełdy Winyli jest Gramofono.pl. Zagłębiowska Mediateka jedynie udostępnia lokal na organizację imprezy.

2. Giełda jest miejscem sprzedaży lub wymiany wydawnictw i nośników muzycznych.

3. Wystawcy chcący wystawić swoje kolekcje na giełdzie powinni zarezerwować miejsce z wyprzedzeniem co najmniej 4 dni przed planowaną giełdą (telefonicznie - tel. 601541412).

4. Obowiązuje zakaz przekazywania rezerwacji pomiędzy wystawcami. Wystawca, który zarezerwował miejsce powinien zgłosić się osobiście do organizatorów celem wyznaczenia miejsca wystawienniczego nie później niż 15 minut przed oficjalnym rozpoczęciem giełdy.

5. Rezerwacje miejsc na kolejne edycje giełdy są możliwe od kolejnego dnia po zakończeniu giełdy bieżącej (od poniedziałku). Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

6. Organizatorzy mogą odmówić rezerwacji w przypadku braku miejsc lub stolików wystawienniczych.

7. Na giełdzie obowiązują ceny rynkowe nośników (detaliczne). Każda ujawniona sprzedaż hurtowa przez wystawcę będzie skutkowała usunięciem z giełdy bez możliwości rezerwacji miejsca na kolejne wydarzenia.

8. Za miejsce wystawiennicze obowiązuje opłata na rzecz Stowarzyszenia Dobra Nuta. Całość wpłaconych przez wystawców kwot zostaje na bieżąco wydawana (działalność non-profit) na materiały promocyjne (plakaty, ulotki, Facebook itd.) oraz na nagrody dla uczestników giełdy.

10. Opłaty wynoszą: 20 zł wpisowe (w tym 1 metr wystawienniczy) +10 zł każdy kolejny rozpoczęty metr przestrzeni wystawienniczej. Przykład: wystawca chcący wystawić swoją kolekcję na 3 metrach płaci razem 40 zł. Wpłaty od wystawców są rejestrowane i potwierdzane wydaniem dowodu wpłaty. Chęć wystawienia faktury należy zgłosić w trakcie płatności za stoisko. Za wszelkie płatności odpowiada organizator – Gramofono.pl.

11. W trakcie i po zakończeniu giełdy wystawcy są zobowiązani do utrzymania porządku w obrębie swojego stoiska.

12. Powierzone mienie (stoły, krzesła) wystawcy zobowiązani są oddać w stanie niepogorszonym.

13. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody na mieniu wystawców (kradzieże itp.)

14. Wystawcy nie mogą brać udziału w konkursach organizowanych na terenie giełdy.

 

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem regularnych informacji o ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu zachęcamy do zapisania się do newslettera za pośrednictwem strony www.biblioteka.sosnowiec.pl i śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter).