Bliskość zaczyna się w tekście - relacjaO tym, że „bliskość” nie jest wartością daną nam raz na zawsze przekonaliśmy się planując od wielu tygodni inaugurację „Przestrzeni Słowa” - nowego festiwalowego cyklu przygotowanego przez Zagłębiowską Mediatekę. Kilkukrotne przesuwanie daty rozpoczęcia przedsięwzięcia wiązało się z nadziejami skierowanymi ku możliwościom zorganizowania wydarzenia z udziałem publiczności. Pomimo owych starań, sytuacja epidemiologiczna zmusiła niestety organizatorów, aby inauguracyjne wydarzenie zaplanowane na dzień 26 marca 2021 ostatecznie odbyło się bez udziału publiczności, w formule online. 

 

 

 

 

 

Czynione starania o wykreowanie autentycznej przestrzeni bliskości pomiędzy występującymi dyskutantami, a publicznością, urosły do rangi symbolicznych, powtarzanych gestów bezradności korespondujących z tematem spotkania „Bliskość zaczyna się w tekście”. W rozmowie poprowadzonej przez Grzegorza Jankowicza, w której udział wzięli Olga Drenda oraz Przemysław Czapliński wielokrotnie odwoływano się do pojęcia „bliskości” w kontekście pandemii. Ów kontekst nadający rozmowie swoistego dramatyzmu, pozwolił jednak na fascynującą debatę na temat bliskości niemożliwej, powracającej w ostatnich miesiącach jako fundamentalny punkt odniesienia, swoisty aksjomat dla sfery uniwersalnych uczuć, emocji, motywacji i działań, które podejmujemy w czasie kolejnych lockdownów. Niezależnie jednak od odwoływania się do obecnej sytuacji, w której przyszło nam tkwić, rozmowa posiadała uniwersalny, filozoficzny i społeczny wymiar, w której pojęcie bliskości zderzone zostało z kategoriami moralnymi oraz aksjologicznymi.

 

Pasjonująca debata pełna licznych odwołań do filozofii, literatury, a także kwestii społecznych, przebiegła w sposób żywiołowy, dynamiczny i wirtuozerski, stanowiąc jednocześnie początek nowego festiwalowego zjawiska, jakim jest „Przestrzeń Słowa”. Jego pierwsza, tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Bliskość”. To pojęcie wydaje się nam kluczowe w czasach, w których musimy się zmierzyć nie tylko z przymusowym oddaleniem, oddzieleniem i odosobnieniem, ale nade wszystko z koniecznością projektowania nowego, post-pandemicznego świata. Dla dobra społeczeństwa i wspólnoty, jak również w interesie wszystkich osób, wchodzących w jej skład, kategoria bliskości nie może zostać wypchnięta poza nawias debaty na temat powrotu do życia opartego na wolności jednostki. W humanistycznym otwarciu na drugiego człowieka i bliskości współodczuwania powinno dostrzegać się fundament odbudowania wszelkich osłabionych i nadszarpniętych obecnie relacji, bez których niemożliwym stanie się osiągnięcie szczęścia w wymiarze osobowym, jak i wspólnotowym. Spotkanie 'Bliskość zaczyna się w tekście” zarysowało jedynie ramy tej strategii. Odpowiedź na pytanie jakimi wartościami oraz działaniami owe ramy wypełnić, zależy już od każdego z nas.

 

Link do retransmisji spotkania na YouTube: KLIK

 

 Bliskość zaczyna się w tekście - zdjęcia  Bliskość zaczyna się w tekście - zdjęcia  Bliskość zaczyna się w tekście - zdjęcia  Bliskość zaczyna się w tekście - zdjęcia

Honorowy patronat nad Przestrzenią Słowa objęli: Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński, Rektor Uniwersytetu Śląskiego – prof. Ryszard Koziołek.

Patronat medialny objęli: Dwójka – Polskie Radio, Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, ArtPapier, Magazyn Wizje, Twoje Zagłębie, Kurier Miejski, Śląsk, silesiakultura.pl, sosnowiec.pl, sosnowiecki.pl, coigdzie.pl.