Tacy sami bez ściany między nami - fotoMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach projektu konkursowego "Tacy sami bez ściany między nami" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zorganizował konkurs plastyczny „W walce z niewidzialnym” .Celem konkursu było promowanie odpowiedzialnego zachowania w czasie pandemii koronawirusa.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 w Sosnowcu z klas I-III. Udział w konkursie miał na celu angażowanie dzieci do twórczego spędzania czasu wolnego. Łącznie wpłynęły 24 prace wykonane przez dzieci. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże i zaowocowało przepięknymi pracami, które prezentujemy w naszej galerii. Wybór był niezwykle trudny. Po burzliwych naradach jury wyłoniło 9 laureatów.

 

Wszystkie prace można od 22.04.2021 r. podziwiać w siedzibie Filii nr 1 MBP w Sosnowcu przy ul. Kossaka 10a. Zapraszamy serdecznie, a nagrodzonym gratulujemy!!!

 

 Tacy sami bez ściany między nami - foto  Tacy sami bez ściany między nami - foto  Tacy sami bez ściany między nami - foto  Tacy sami bez ściany między nami - foto
 Tacy sami bez ściany między nami - foto  Tacy sami bez ściany między nami - foto  Tacy sami bez ściany między nami - foto