Zdjęcie z lutowego "Podwieczorku z filozofią" w Filii nr 10Lutowe spotkanie poświęciliśmy rozmowie na temat filozofii Epikura i jego szkoły. Uczestnicy zapoznali się z osobą Epikura, twórcy epikureizmu - pierwszej wielkiej, obok sceptycyzmu i stoicyzmu, szkoły helleńskiej. Omówiony został jego krytyczny stosunek do myśli Platona oraz Arystotelesa. Zwrócono uwagę na obecne w myśli Epikura odniesienia do filozofii Sokratesa i atomistów. W drugiej części spotkania uczestnicy zapoznali się z epikurejską kanoniką i fizyką. Oprócz tego uczestnicy spotkania dowiedzieli się dlaczego szkołę Epikura nazywa się „Ogrodem”, a także jaki wpływ na filozofię Epikura wywarł kryzys greckiego polis. Podejmowane tematy podczas spotkania skłoniły uczestników do refleksji, że niektóre z propozycji Epikura, mimo upływu lat, nadal są aktualne.

 

 

 

 Zdjęcia z lutowego "Podwieczorku z filozofią" w Filii nr 10  Zdjęcia z lutowego "Podwieczorku z filozofią" w Filii nr 10  Zdjęcia z lutowego "Podwieczorku z filozofią" w Filii nr 10