Stereotypy21 listopada 2023 roku w Filii nr 4 - Sielec odbył się wykład dr Danieli Dzienniak-Puliny z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach pt. "O stereotypach kobiecości". Wykład uzupełniony był prezentacją multimedialną przedstawiającą wieloletnie badania pani doktor. Poruszane tematy wzbudziły żywą dyskusję, która wielokrotnie wykraczała poza określone ramy tematu. Spotkanie zostało uzupełnione warsztatami z zakresu reklamy w pismach kobiecych. Wnioski końcowe doprowadziły nas do konkluzji, że ciągle poruszamy się w świecie stereotypów, postrzegamy świat wokół siebie często nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo jego obraz jest skrzywiony, zakłamany, ukształtowany przez reklamę, ocenę innych ludzi, manipulacje. Realia zmieniły się bardzo przez ostatnie 20-30 lat. Mimo tego, nie wyzbyliśmy się wielu stereotypów dotyczących kobiecości. Ale nie tylko - wielu innych nadal mocno się trzymamy. Świat się zmienia, a wiele stereotypów nadal kieruje naszą oceną rzeczywistości i ludzi.

 Stereotypy  Stereotypy  Stereotypy  Stereotypy
 Stereotypy  Stereotypy