Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu informuje o złożonych ofertach w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn."Zakup ekranu led z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na zakup ekranu LED