NA STYKU23 marca 2023 (czwartek) w Auli Zagłębiowskiej Mediateki w Sosnowcu (ul. Kościelna 11) o godz. 17.00 odbyło się spotkanie zatytułowane "Na styku", w którym udział wzięły dr hab. Ewa Bal, prof. UJ, dr hab. Dorota Fox, prof. UŚ oraz prof. dr hab. Ewa Wąchocka. Rozmowę poprowadził Wojtek Zrałek-Kossakowski.

Spotkanie zainspirowane było książką „Na styku. Performanse naturo-kulturowe w strefach kontaktu i konfliktu”, która jest efektem konferencji „Strefy Kontaktu – Strefy Konfliktu” odbywającej się w Zagłębiowskiej Mediatece we wrześniu 2021 roku w ramach projektu zainicjowanego przez Teatr Zagłębia: Zagłębie//Śląsk. Podczas konferencji przyglądano się tematowi pogranicza: w wymiarze lokalnym i globalnym, artystycznym i naukowym. Teksty wokół tych zagadnień zbiera publikacja pod redakcją Ewy Bal, Doroty Fox oraz Ewy Wąchockiej. Moment jej wydania był dobrą okazją, by ponownie porozmawiać o pograniczach. Tym bardziej, że przez ostatnie półtora roku zmieniło się przecież wszystko.

 NA STYKU  NA STYKU  NA STYKU  NA STYKU
 NA STYKU  NA STYKU  NA STYKU  NA STYKU
 NA STYKU  NA STYKU   

Ewa Bal – profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Performatyki. Wcześniej wykładowczyni języka i kultury polskiej oraz przekładu literackiego na Uniwersytecie „L’Orientale” w Neapolu, gościnnie prowadziła zajęcia we Włoszech i w Hiszpanii. Członkini European Association for Studies of Theatre and Performance, International Federation for Theatre Research oraz Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Autorka monografii, m. in. „Lokalność i mobilność kulturowa teatru. Śladami Arlekina i Pulcinelli”, Cielesność w dramacie. Teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe kontynuacje”. W obszar jej zainteresowań naukowych wchodzą zagadnienia translacji międzykulturowej, mobilności kulturowej, nacjonalizmu, lokalności, dramaturgie mniejszości językowych oraz metodologie krytyczne z zakresu (de/post)kolonializmu oraz performatyki.  

Dorota Fox - doktorka nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i doktorka habilitowana w dziedzinie kulturoznawstwa. Adiunktka w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii krytyki teatralnej, teatru dwudziestolecia międzywojennego oraz form sztuki estradowej. Jest autorką monografii: „Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia” (2007) oraz „Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918–1939” (2013).

Ewa Wąchocka - profesorka, kulturoznawczyni i teatrolożka. Pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w latach 2000-2019 kierowała Zakładem Teatru i Dramatu. Zajmuje się dramatem i teatrem XX i XXI wieku, teorią dramatu, ewolucją form we współczesnej dramaturgii, związkami dramatu z muzyką oraz praktykami performatywnymi. Jest autorką monografii: „Między sztuką a filozofią. O teorii krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza” (1992), „Autor i dramat” (Katowice 1999), „Współczesne metody badań teatralnych” (Katowice 2003), „Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie” (Kraków 2005). Ostatnio opublikowała „Intymne - prywatne - publiczne” (z kilkoma innymi autorami, Katowice 2015) oraz monografię wieloautorską „Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje” (Katowice 2020).

Wojtek Zrałek-Kossakowski – artysta pogranicza teatru i muzyki, animator kultury. Twórca spektakli i słuchowisk pracujący w Polsce (m.in. warszawski Teatr Studio, gdański Teatr Wybrzeże, sosnowiecki Teatr Zagłębia) i w Niemczech (berliński Gorki Theater). Kurator Jasnej 10: Warszawskiej Świetlicy Krytyki Politycznej i dramaturg Teatru Zagłębia. W Radiu Kapitał prowadzi poświęconą słuchowiskom audycję „Do usłyszenia w Radiu Kapitał”. Laureat licznych nagród, stypendysta m . in. Bundeskanzleramt i KulturKontakt Austria. 

Rozmowa wokół książki „Na styku…” pod red. Ewy Bal, Doroty Fox oraz Ewy Wąchockiej była jednym z działań realizowanych w ramach podsumowania projektu „Zagłębie//Śląsk”, którego celem było wzmocnienie relacji pomiędzy mieszkańcami regionów Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska. Ponadregionalna współpraca przy projekcie „Zagłębie//Śląsk” stała się inspiracją do wyboru Sosnowca, jako głównego partnera Katowic, podczas jego starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Partnerstwo to zaowocuje organizacją Kongresu Metropolia Kultury w październiku 2023 w Sosnowcu oraz szeregiem innych wspólnych inicjatyw związanych ze staraniami Katowic o tytuł ESK 2029.  

 

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem regularnych informacji o ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu zachęcamy do zapisania się do newslettera za pośrednictwem strony www.biblioteka.sosnowiec.pl i śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok).