Konkurs literacki FANTASTYKA2023Zagłębiowska Mediateka – Organizator projektu Fantastyka 2023 – serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe do udziału w konkursie na opowiadanie utrzymane w stylistyce cyberpunkowej lub postcyberpunkowej „Fantastyka 2023: Więcej niż człowiek". Zachęcamy do zapoznania się z poniższym regulaminem. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne!

Opowiedzcie nam o świecie, gdzie wszystko jest na sprzedaż, przemoc jest rozwiązaniem wielu problemów, a międzynarodowe korporacje są potężniejsze (i lepiej uzbrojone) niż całe kraje. Nie wspominając już o tym, że ludzie modyfikują swoje organizmy sztucznymi wszczepami mającymi znacznie usprawnić biologiczne ciało. Czasem robią to dla sztuki, czasem ze względów zdrowotnych, a czasem po to, by móc wydajniej pracować. Jest to, naszym zdaniem, ciekawe wyzwanie, bo limit długości opowiadania nie pozwoli na powolne rozwijanie fabuły. Cały blichtr neonowych świateł i beznadzieja wszechobecnej korupcji będą musiały wyzierać już od pierwszych słów opowiadań. Z drugiej strony, stylistyka cyberpunkowa jest teraz bardzo popularna - po części ze względu na popularną i głośną grę komputerową i świetne anime, a po części w reakcji na wydarzenia na świecie - wojny, pandemie, katastrofa klimatyczna i rozczarowanie kapitalizmem. Przelanie tego typu obaw i frustracji na karty opowiadania, może nadać im niezwykłej głębi i stanowić dobre świadectwo umiejętności analizy stanu współczesnego społeczeństwa.

A gdyby ciekawe wyzwanie literackie nie stanowiło dla Was wystarczającej motywacji, to przewidzieliśmy również nagrody finansowe ;)

 

REGULAMIN

„Fantastyka 2023: Więcej niż człowiek"

 

Tytuł konkursu: „Fantastyka 2023: Więcej niż człowiek" – konkurs literacki

Forma pracy: krótka forma literacka – proza

Technika wykonania: tekst komputerowy

Czcionka: Times New Roman 12

Interlinia: 1,5

Objętość:  do 15300 znaków ze spacjami (nie licząc strony tytułowej)

Format: odt, doc, docx, rtf

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
 2. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
 3. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11, 41-200 w Sosnowcu.
 4. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Fantastyka 2023: Więcej niż człowiek” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Partnerstwo dla Książki”.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
 6. Konkurs rozpoczyna się 28.04.2023 r., a kończy się 13.06.2023 r.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie zainteresowania literaturą fantasy i science-fiction.
 2. Promowanie nowych i nieznanych talentów.
 3. Rozwijanie kreatywności.

Zasady konkursu:

 1. Każdy autor może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną, samodzielnie napisaną pracę.
 2. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w dowolnej formie i przetwarzanie danych osobowych autora.
 3. Prace konkursowe muszą być pracami nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie będącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
 5. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu opowiadania fantastycznego, utrzymanego w konwencji cyberpunk lub postcyberpunk, którego motywem przewodnim jest hasło "więcej niż człowiek".
 6. Praca powinna być napisana na komputerze, w jednym z formatów: odt, doc, docx, rtf, czcionką Times New Roman, rozmiar - 12, interlinia – 1,5. Objętość pracy to maksymalnie 15300 znaków ze spacjami, nie licząc strony tytułowej.
 7. Prace konkursowe należy przesłać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule maila wpisując "Fantastyka 2023" do dnia 13.06.2023 r.
 8. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową.
 9. Karty zgłoszeniowe dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka.sosnowiec.pl. KARTA NIEPEŁNOLETNI, KARTA DOROŚLI
 10. Łączny rozmiar załączników w mailu (opowiadanie + karta zgłoszeniowa) nie może przekraczać 2MB.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną nagrody finansowe za zajęcie I, II, i III miejsca. Jest to odpowiednio: 500, 300 oraz 200 złotych.
 3. Nagrody zostaną przekazane przelewem bankowym na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
 4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 5. Jury oceniać będzie: zgodność z tematem, oryginalność, poprawność językową, ogólne wrażenia artystyczne.
 6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz na koncie Facebook Organizatora do dnia 30 czerwca 2023 r.
 7. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej mailowo lub telefonicznie.
 8. Z nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie stworzony darmowy e-book do pobrania ze strony internetowej Organizatora.

Postanowienia końcowe:

 1. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Uczestnik przesyłając pracę, zgadza się na jej bezpłatną publikację w pokonkursowym e-booku.
 3. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11 zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, nr telefonu i adres e-mail uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, nr telefonu, adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego oraz nr konta bankowego (w przypadku wygranej) są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11. Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl.
 6. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Dział Multimediów dla Dorosłych, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, pod numerem tel. 32 266 33 96 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..