ZM Ekośmieci plakatZapraszamy dzieci oraz młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie "Pomysły dzieci na eko śmieci" organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu, z okazji Międzynarodowego Dnia Recyklingu (18 marca). Konkurs skierowany jest do osób  w wieku 5-16 lat. Zadanie konkursowe  polega na stworzeniu upominku dla bliskiej osoby, z elementów nadających się do recyklingu (mogą to być np. opakowania po produktach, które zamiast wyrzcać możemy wykorzystać ponownie). Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową można dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) lub przesłać drogą pocztową. Konkurs rozpoczyna się 20 lutego, a kończy 17 marca 2023 r. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie konkursowym.

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu ekologicznego

 „Pomysły dzieci na eko śmieci”

 

Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnikiem konkursu pt. „Pomysły dzieci na eko śmieci” może być każde dziecko w wieku od 5 do 15 lat.
 • Zasięg konkursu: ogólnopolski.
 • Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 • Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Światowego Dnia Recyklingu (18 marca).
 • Konkurs rozpoczyna się 20 lutego 2023 r., a kończy 17 marca 2023
 • Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 Zasady konkursu:

 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
 • Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej wystawiane i nagradzane.
 • Zadanie konkursowe polega na wykonaniu prezentu dla bliskiej osoby z elementów nadających się do recyklingu (np. papierowe lub plastikowe opakowania po produktach).
 • Technika wykonania: dowolna.
 • Forma pracy: przestrzenna.
 • Prace można:
 • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „Pomysły dzieci na eko śmieci” do dnia 17 marca 2023 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego),
 • dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, do dnia 17 marca 2023 r.
 • Prace przekazane na konkurs muszą być podpisane wg wzoru: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa szkoły lub przedszkola (jeżeli uczestnik do nich uczęszcza) oraz zaopatrzone w kartę zgłoszenia. POBIERZ

Cele konkursu:

 • Rozwijanie pomysłowości i zdolności manualnych.
 • Zachęcenie do twórczego spędzenia wolnego czasu.
 • Rozbudzanie zainteresowania ochroną środowiska.
 • Promowanie działań ekologicznych.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 • Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 • Przyznane zostaną nagrody główne za zajęcie I, II, III oraz wyróżnienia 3 kategoriach wiekowych:
 • 5-8 lat;
 • 9-12 lat;
 • 13-15 lat.
 • Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
 • Jury oceniać będzie: pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę pracy.
 • Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo do dnia 23 marca 2023 r.
 • W przypadku laureatów mieszkających w znacznej odległości od siedziby Organizatora możliwa jest wysyłka nagród drogą pocztową.

 Postanowienia końcowe:

 • Prace nie będą zwracane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 • Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji konkursu będą przechowywane w bazie danych organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji konkursu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię, nazwisko uczestnika, wiek, adres mailowy i nr telefonu, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
 • Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Dział Instruktażu i Promocji, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 693 266 411 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.