Konkurs wokalny dzień pszczoły plakat ZMaZapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu Sosnowca do udziału konkursie wokalnym "Śpiewem obudźmy wiosnę i pszczoły" organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu oraz Sportową Szkołę Podstawową nr 17 w Sosnowcu. Konkurs jest organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Pszczoły (20 maja). Uczestników do udziału w konkursie zgłaszają nauczyciele. Z każdej szkoły nauczyciel może zgłosić maksymalnie 3 uczniów w każdej z dwóch kategorii wiekowych. Termin przyjmowania zgłoszeń: 1 marca - 14 kwietnia 2023 r. Konkurs odbędzie się w dniu 11 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom 0). W dniu konkursu każdy z uczestników prezentuje piosenkę o tematyce wiosennej (mile widziane utwory z motywem pszczoły). Uczestnicy występować będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 1-4 oraz uczniowie klas 5-8. Fundatorami nagród w konkursie są: MBP Sosnowiec, Urząd Miasta w Sosnowcu, Pasieka Smakulskich z Pakosławia oraz Wydawnictwo Olesiejuk z Ożarowa Mazowieckiego. Szczegóły konkursu w regulaminie.

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu wokalnego dla dzieci i młodzieży

 „Śpiewem obudźmy wiosnę i pszczoły”

 

Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnikiem konkursu pt. „Śpiewem obudźmy wiosnę i pszczoły” może być każdy uczeń szkoły podstawowej z terenu Sosnowca.
 • Organizatorami konkursu są:
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec;
 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Zamkowa 7, 41-200 Sosnowiec.
 • Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Światowego Dnia Pszczoły (20 maja).
 • Zgłoszenia uczestników konkursu przyjmowane są w terminie: 1 – 14 kwietnia 2023 r.
 • Konkurs odbędzie się w dniu 11 maja 2023 r., o godz. 10.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom 0).
 • Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 Zasady konkursu:

 • Uczestnicy konkursu wstępować będą w 2 kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klas 1-4;
 • uczniowie klas 5-8.
 • Każda szkoła podstawowa z terenu Sosnowca może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 3 uczniów w każdej z 2 kategorii wiekowych.
 • Uczestników do udziału w konkursie zgłasza nauczyciel. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie przez niego karty zgłoszenia nauczyciela POBIERZ. Karty zgłoszenia wypełniają również rodzice/opiekunowie prawni uczniów POBIERZ.
 • Uczestnicy w dniu konkursu prezentują dowolną piosenkę o tematyce wiosennej (mile widziane utwory z motywem pszczoły).
 • Każdy uczestnik/uczestnicy konkursu prezentują utwór na scenie Auli, przed zgromadzoną publicznością. Pojedynczy występ nie powinien przekraczać 5 min.
 • Utwory mogą być prezentowane ze ścieżką dźwiękową lub bez. Odpowiednie nagłośnienie zapewnia Organizator. W przypadku występu z podkładem muzycznym, nauczyciel zobowiązany jest do jego dostarczenia w postaci pliku zapisanego na pendrivie lub przesłania go drogą mailową najpóźniej 1 dzień przed konkursem.
 • Uczestnicy mogą występować pojedynczo lub w duetach.
 • Istnieje możliwość występu z akompaniamentem muzycznym, który we własnym zakresie organizuje nauczyciel lub uczestnik konkursu (na scenie istnieje możliwość podpięcia do prądu tylko jednego instrumentu jednocześnie). Przykładowe instrumenty: gitara, ukulele, keyboard, skrzypce, flet. Chęć występu z akompaniamentem muzycznym uczestnik powinien zgłosić w odpowiednim miejscu w karcie zgłoszenia.
 • Karty zgłoszenia uczestników można:
 • przesłać pocztą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14 kwietnia 2023 r. z dopiskiem „Śpiewem obudźmy wiosnę i pszczoły”;
 • dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, do dnia 14 kwietnia 2023 r.
 • Nauczyciele zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu zgłoszonych przez nich uczestników w terminie do trzech dni od daty wpłynięcia kart zgłoszenia w sposób telefoniczny lub mailowy.
 • W przypadku dużego zainteresowania konkursem Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zamknięcia listy uczestników zgłoszonych do konkursu przed dniem 14 kwietnia 2023 r.

Cele konkursu:

 • Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
 • Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów.
 • Rozwijanie talentów estradowych.
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
 • Promowanie działań ekologicznych.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 • Oceny występów dokona jury powołane przez Organizatora.
 • Przyznane zostaną nagrody główne za zajęcie I, II, III miejsca w 2 kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klas 1-4;
 • uczniowie klas 5-8.
 • Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
 • Jury oceniać będzie: dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników, umiejętności wokalne, ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.
 • Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
 • Nagrody funduje Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Urząd Miejski w Sosnowcu, Pasieka Smakulskich w Pakosławiu, Wydawnictwo Olesiejuk z Ożarowa Mazowieckiego.
 • Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu konkursu.

 Postanowienia końcowe:

 • Nadesłanie zgłoszeń do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji konkursu będą przechowywane w bazie danych organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji konkursu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, adres mailowy i nr telefonu nauczyciela, nazwa szkoły, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, nauczycielom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe uczestników, nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
 • Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Dział Instruktażu i Promocji, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 693 266 411 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.