Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Gustawa Daniłowskiego z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, w celu korzystania z usługi „Newsletter„