7SJT Opowiedział dzięcioł SOWIEMiejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator 7. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej – serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w przeglądzie teatralnym „Opowiedział dzięcioł sowie”. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Regulamin i karty zgłoszeniowe można pobrać ze strony www.biblioteka.sosnowiec.pl. Termin zgłoszeń mija już 8 października 2021, a publiczna prezentacja zakwalifikowanych artystów przed jury odbędzie się 12 października 2021 o godz. 10.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie i odegranie na scenie spektaklu inspirowanego popularną literaturą dziecięcą, czyli utworami Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry lub innych znanych autorów książek dla dzieci. Jury przeglądu oceni dobór repertuaru i umiejętność adaptacji utworu literackiego na potrzeby spektaklu teatralnego oraz grę aktorską i zastosowane rozwiązania w organizacji przestrzeni scenicznej. Elementy dekoracji i kostiumy teatralne będą dodatkowym atutem.

 

 

 

Regulamin przeglądu teatralnego „Opowiedział dzięcioł sowie”
organizowanego w ramach projektu
„7. Sosnowiecka Jesień Teatralna. Teatr syntezą sztuk”

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami przeglądu mogą być dzieci w wieku 7-12 lat zgłaszające swój udział za pośrednictwem szkoły, ośrodka kultury, świetlicy itp. (zwanych dalej "szkołą").
 2. W przeglądzie mogą wziąć udział zarówno zespoły (do 5 osób), jak i soliści.
 3. Przegląd realizowany jest w ramach projektu „7. Sosnowiecka Jesień Teatralna. Teatr syntezą sztuk”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 4. Udział w przeglądzie jest dobrowolny i bezpłatny.
 5. Przegląd ma charakter otwarty.

Zasady przeglądu:

 1. Warunkiem wzięcia udziału w przeglądzie jest przygotowanie dowolnej formy teatralnej, opartej na wybranym tekście wpisującym się w nurt literatury dziecięcej oraz zaprezentowanie go w teatralno-aktorskiej interpretacji.
 2. Każdy uczestnik/zespół może zgłosić jedno przedstawienie.
 3. Przedstawienie może być wykonane bez akompaniamentu, z podkładem muzycznym (wyłącznie na płytach CD lub na pendrivie w formacie mp3) lub z akompaniamentem instrumentów własnych (keyboard, gitara itp.). Informacje o rodzaju akompaniamentu należy umieścić w karcie zgłoszenia.
 4. Forma teatralna jest dowolna. Przedstawienie zgłoszone do przeglądu nie może trwać dłużej niż 20 minut (+ 5 min. na przygotowanie sceny).
 5. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie zgłoszenia wraz z kartą uczestnika/zespołu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Istnieje również możliwość dostarczenia wypełnionych dokumentów osobiście do Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom I) najpóźniej do 8 października 2021.
 6. Wzory formularza zgłoszeniowego oraz karty uczestnictwa są dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka.sosnowiec.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, KARTA UCZESTNIKA
 7. Uczestnicy zaprezentują swoje przedstawienia podczas przeglądu teatralnego, który odbędzie się 12 października 2021, start o godz. 10.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom 0).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności prezentowanych przedstawień.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.

Cele konkursu:

 1. Promowanie wystąpień teatralnych jako artystycznej formy przekazu.
 2. Popularyzacja literatury w jej szerokim rozumieniu.
 3. Wspieranie młodych utalentowanych artystów poprzez tworzenie im możliwości prezentacji swych umiejętności i wymiany doświadczeń.
 4. Rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.
 5. Budowanie poczucia własnej wartości oraz umiejętności szlachetnej rywalizacji.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny przedstawień dokona trzyosobowe Jury, powołane przez Organizatora.
 2. Jury oceniać będzie: poziom artystyczny, dobór repertuaru, interpretację utworu, umiejętności aktorskie, kulturę przekazu, ogólne wrażenia artystyczne.
 3. Końcowe obrady Jury odbędą się przy drzwiach zamkniętych.
 4. Werdykt Jury zostanie ogłoszony przez przewodniczącego niezwłocznie po zakończeniu obrad.
 5. Wręczenie nagród nastąpi w dniu przeglądu.
 6. Dla zwycięzców przeglądu przewidziano nagrody rzeczowe.
 7. Decyzja Jury w zakresie przyznanych nagród jest ostateczna.

Postanowienia końcowe:

 1. Udział w przeglądzie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i ubezpieczenia uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przeglądu bez podania uzasadnienia decyzji.
 4. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich, przeglądu odbywającego się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, przy ul. Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, nr telefonu, e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna uczestnika/uczestników, nr telefonu, adres e-mail nauczyciela/opiekuna uczestników są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich przeglądu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik, rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich oraz nauczyciele/opiekunowie uczestnika/uczestników mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w przeglądzie odbywającym się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich oraz nauczycieli/opiekunów uczestników przeglądu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Regulamin przeglądu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl
 6. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora przeglądu – Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266 33 96 wew. 1 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. natomiast w sprawach technicznych (nagłośnienie, oświetlenie i inne) tel. 693 267 144.

 

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu – Zagłębiowska Mediateka.

Patron honorowy: Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Partnerzy wydarzenia: Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, Biblioteka Śląska, ZSO nr 5 w Sosnowcu, Centrum Informacji Miejskiej.

Patronat medialny: Gazeta Wyborcza – Wyborcza.pl, Czasopismo samorządowe Sosnowca „Kurier Miejski”, Miesięcznik społeczno-kulturalny „Śląsk”, TVS, Radio eM, Bezpłatna gazeta „Twoje Zagłębie” oraz portale internetowe: Sosnowiec.pl, Sosnowiecki.pl, SielsiaKultura.pl, Coigdzie.pl, E-teatr.pl, Teatralny.pl, TerazTeatr.pl.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 AR 210319687

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem regularnych informacji o ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu zachęcamy do zapisania się do newslettera za pośrednictwem strony www.biblioteka.sosnowiec.pl i śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter).