7SJT Mój teatrMiejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator 7. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej – serdecznie zaprasza młodzież ze szkół średnich z całej Polski do udziału w konkursie fotograficznym „Mój Teatr”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o teatrze oraz zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze. Na laureatów czekają nagrody pieniężne. Termin nadsyłania prac mija 10 października 2021! Aparaty w dłoń i do dzieła!

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Mój Teatr”
organizowanego w ramach  projektu
„7. Sosnowiecka Jesień Teatralna. Teatr syntezą sztuk”

Tytuł konkursu: „Mój Teatr”

Forma pracy: fotografia

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 3. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „7. Sosnowiecka Jesień Teatralna. Teatr syntezą sztuk”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 4. Konkurs rozpoczyna się 13 września 2021 r., a kończy się 10 października 2021 r.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:

 1. Uwrażliwienie młodzieży na sztukę teatralną.
 2. Popularyzacja wiedzy o teatrze.
 3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej wśród młodzieży.
 4. Rozbudzanie zamiłowania do sztuki.
 5. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich.
 2. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
 3. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
 4. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
 5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiającej uczestnika (uczestników) na tle teatru działającego w mieście uczestnika (uczestników) lub okolicy. Zadaniem uczestnika (uczestników) jest przedstawienie za pomocą kostiumu, układu postaci oraz kompozycji, wybranej (wybranych) postaci występujących w jednym z opublikowanych dramatów.
 6. Prace można:
 • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, Dział Informatorium, z dopiskiem „Konkurs – Mój Teatr”, do dnia 10 października 2021 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego);
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule e-maila wpisując „Konkurs – Mój Teatr”;
 • dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 (Dział Informatorium, poziom I) w godzinach jej otwarcia.
 1. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (www.biblioteka.sosnowiec.pl). KARTA PEŁNOLETNI, KARTA NIEPEŁNOLETNI
 2. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora pracy, nazwą postaci, którą przedstawia oraz tytułem dramatu, z którego pochodzi prezentowana postać.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną nagrody pieniężne – za zajęcie I, II, III miejsca.
 3. Pula nagród wynosi 1800 złotych.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej mailowo lub telefonicznie.
 5. Nagrody pieniężne zostaną przelane laureatom na wskazane przez nich numery rachunków bankowych.
 6. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
 7. Jury oceniać będzie wartość artystyczną fotografii oraz kreatywność uczestników, w tym elementy takie jak: kostium teatralny, dobór i układ postaci.
 8. Wyniki zostaną opublikowane 13 października 2021 r. na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka.sosnowiec.pl.
 9. Wręczenie dyplomów odbędzie się dnia 15 października 2021 r. o godz. 11:00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) podczas uroczystej Gali kończącej 7. Sosnowiecką Jesień Teatralną.
 10. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie, podczas uroczystej Gali kończącej 7. Sosnowiecką Jesień Teatralną w Zagłębiowskiej Mediatece.
 11. Powstanie także film prezentujący prace konkursowe, który zostanie udostępniony na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

Postanowienia końcowe:

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania uzasadnienia decyzji.
 4. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywanie w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię, nazwisko uczestnika, wiek, adres zamieszkania, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl.
 6. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Dział Informatorium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266 33 96 wew. 1 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu – Zagłębiowska Mediateka.

Patron honorowy: Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Partnerzy wydarzenia: Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, Biblioteka Śląska, ZSO nr 5 w Sosnowcu, Centrum Informacji Miejskiej.

Patronat medialny: Gazeta Wyborcza – Wyborcza.pl, Czasopismo samorządowe Sosnowca „Kurier Miejski”, Miesięcznik społeczno-kulturalny „Śląsk”, TVS, Radio eM, Bezpłatna gazeta „Twoje Zagłębie” oraz portale internetowe: Sosnowiec.pl, Sosnowiecki.pl, SielsiaKultura.pl, Coigdzie.pl, E-teatr.pl, Teatralny.pl, TerazTeatr.pl.

 AR 210319687

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem regularnych informacji o ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu zachęcamy do zapisania się do newslettera za pośrednictwem strony www.biblioteka.sosnowiec.pl i śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter).