Zaprojektuj robota - konkursMiejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu - Zagłębiowska Mediateka zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z województwa śląskiego do udziału w konkursie inspirowanym zajęciami z podstaw programowania, które już wkrótce staną się stałym elementem oferty STEM Kindloteki w Multimediach dla Dzieci. Szczegółowy regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU “Zaprojektuj robota przyszłości”
Konkurs zorganizowany w ramach działalności STEM Kindloteki

Tytuł:

Zaprojektuj robota przyszłości

Opcja 1: 

Forma pracy: plastyczna, przestrzenna, w rozmiarze umożliwiającym dostarczenie pracy do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, dodatkowo krótki opis (odręczny lub drukowany) zawierający imię/nazwę robota, wytłumaczenie komu pomaga (mogą to być osoby niewidome, niesłyszące, nie poruszające się o własnych siłach lub mające inne schorzenia, które powodują, że nie mogą być w pełni samodzielne), co potrafi, opis ukrytych funkcji (nie dłuższy niż 1 strona A4). 

Technika wykonania: dowolna, robot może zostać wykonany z pudełek, butelek, papieru, bibuły, folii itp. (ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia).

Opcja 2: 

Forma pracy: pisemna (może być w formie ilustrowanej instrukcji użytkowania), zawierająca: imię/nazwę robota, opis jego wyglądu, lub jego rysunek, opis posiadanych funkcji, sposobu uruchamiania i komunikacji z robotem. Możecie również wymyślić kod, dzięki któremu będzie się można komunikować z robotem. Określić należy dla kogo robot został stworzony, w jaki sposób pomaga danej osobie, czy potrafi coś niezwykłego. Następnie należy napisać krótkie opowiadanie (1-3 strony A4), którego bohaterem będzie opisany wcześniej robot. 

Technika wykonania: tekst pisany na komputerze, czcionką 12, Times New Roman, interlinia 1,5, wydrukowany, podpisany, spięty lub pisany odręcznie i dostarczony do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki bądź przysłany na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia zakończenia konkursu.

Warunki uczestnictwa: 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
 4. Konkurs rozpoczyna się 10.05.2021 r., a kończy 18.06.2021 r.


Cele konkursu:

 1. Rozbudzenie wyobraźni i kreatywnego myślenia.
 2. Skupienie się na potrzebach innych.
 3. Rozbudzenie chęci do działania. 
 4. Rozbudzenie zainteresowania programowaniem, zajęciami plastycznymi, technicznymi i literackimi.
 5. Zachęcenie do innego spojrzenia na świat.


Zasady konkursu:

 1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wybrać jedną z opcji konkursu (plastyczno-techniczną lub pisemną). 
 2. Praca plastyczno-techniczna (opcja 1) może zostać wykonana indywidualnie lub w parze. Praca literacka (opcja 2) tylko indywidualnie.
 3. Prace muszą być wykonane samodzielnie, bez pomocy dorosłych.
 4. Każdy uczestnik lub para uczestników może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, która nie była wcześniej wystawiana ani nagradzana.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
 6. Prace wraz z kartami zgłoszeń należy dostarczyć do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki (do Świata Nauki i Fantazji) nie później niż w dniu zakończenia konkursu tj. 18.06.2021 r. 
 7. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową (jeśli praca została wykonana przez parę należy dostarczyć 2 karty zgłoszeniowe, jedną dla każdego członka pary) dostępną na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl POBIERZ - KARTA


Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną dyplomy dla każdego uczestnika.
 3. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch grupach wiekowych – kl. I-IV oraz V-VIII oraz w dwóch opcjach konkursu.
 4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 5. Jury będzie oceniać: pomysłowość, oryginalność, estetykę wykonania, zgodność z główną zasadą konkursu.
 6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora (www.biblioteka.sosnowiec.pl) oraz na Facebooku najpóźniej do 30.06.2021 r.
 7. Zdjęcia zwycięskich prac zostaną opublikowane na stronie internetowej i Facebooku Biblioteki. 
 8. Nagrody zostaną wręczone laureatom w Zagłębiowskiej Mediatece (termin zostanie ustalony po ogłoszeniu wyników) lub wysłane pocztą.
 9. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w Zagłębiowskiej Mediatece w Świecie Nauki i Fantazji, w ramach wystawy pokonkursowej. 

Postanowienia końcowe:

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywanie w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię, nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekuni prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
 4. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu - Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266-33-96 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.