Wyjdź z ukrycia 2021 plakat8 maja 2021 roku rozpoczyna się XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, w tym roku pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Również 8 maja Zagłębiowska Mediateka startuje z III już edycją konkursu literackiego „Wyjdź z ukrycia”, obejmującego całe Zagłębie Dąbrowskie. Ponownie zachęcamy - otwórzcie swoje szuflady, przejrzyjcie pliki w komputerach i wyślijcie nam swoje prace - opowiadanie lub wiersz. Tematyka prac jest dowolna. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem na stronie Miejskiej Biblioteki w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl  Wyjdź z ukrycia i znajdź nas w bibliotece!

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu literackiego „Wyjdź z ukrycia” – III edycji

Tytuł: Wyjdź z ukrycia

Forma pracy: Krótka forma literacka – proza lub poezja.

Technika wykonania: Tekst pisany w dowolnym programie tekstowym – font Times New Roman 12, interlinia 1,5 (maksymalna objętość to 4 strony) lub odręcznie (maksymalnie 8 stron).

Patroni medialni:

 • Dziennik Zachodni – gazeta regionalna
 • Kurier Miejski – czasopismo samorządowe Sosnowca
 • Sosnowiecki.pl – portal internetowy
 • Twoje Zagłębie – bezpłatna gazeta

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy dorosły mieszkaniec Zagłębia Dąbrowskiego oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 2. Organizatorem konkursu jest Zagłębiowska Mediateka - Wypożyczalnia dla Dorosłych, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
 4. Konkurs rozpoczyna się 08.05.2021 r., a kończy 10.06.2021 r.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie zainteresowania literaturą.
 2. Pobudzanie wrażliwości i zachęcanie do kreatywnego patrzenia na świat.
 3. Zachęcenie do „wyjścia z ukrycia”.
 4. Promowanie nowych talentów.

Zasady konkursu:

 1. Prace konkursowe zostaną podzielone na dwie kategorie: proza, poezja.
 2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną pracę, która nie była wcześniej publikowana i nagradzana.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
 4. Prace konkursowe należy przesłać do 10.06.2021 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec – dopisek „Konkurs Wyjdź z ukrycia” (decyduje data stempla pocztowego).
 5. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową.
 6. Karty do wydrukowania dostępne są na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl
  POBIERZ - PEŁNOLETNI
  POBIERZ - NIEPEŁNOLETNI

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w dwóch kategoriach: proza, poezja.
 3. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 4. Jury oceniać będzie: oryginalność tematu, ciekawe wykorzystanie wybranej formy, poprawność językową, ogólne wrażenia artystyczne.
 5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie organizatora www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz na Facebooku.
 6. Finał konkursu zostanie zorganizowany 19.06.2021 r. w budynku Zagłębiowskiej Mediateki, podczas którego zostaną wręczone nagrody oraz zaprezentowane zwycięskie prace lub w sytuacji pandemicznej - online.
 7. Za zajęcie I miejsca w obu kategoriach przewidziana jest publikacja w elektronicznym wydaniu Dziennika Zachodniego, w Kurierze Miejskim, na stronie Sosnowiecki.pl i w Twoim Zagłębiu oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich laureatów.
 8. Z nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie stworzony darmowy e-book do pobrania ze strony Organizatora.

Postanowienia końcowe:

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11 zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika oraz nr telefonu i adres e-mail uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, nr. telefonu, adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego  są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11.

  Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, tel. 32 266 33 96 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..