Plakat - Kartka konkursZagłębiowska Mediateka serdecznie zaprasza wszystkie osoby dorosłe, zainteresowane tworzeniem własnych dekoracji gwiazdkowych, do udziału w konkursie na „Najpiękniejszą kartkę świąteczną”. Prace można dostarczyć osobiście do Zagłębiowskiej Mediateki, przesłać pocztą lub mailem wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Termin zgłoszeń upływa 15 grudnia 2020. Na zwycięzcę czeka nagroda niespodzianka, więc warto się postarać! Życzymy świetnej zabawy i powodzenia! A ciekawskich zapraszamy do obejrzenia najnowszych wirtualnych warsztatów, w których pojawia się nasza nagroda niespodzianka - KLIK.

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego „Najpiękniejsza kartka świąteczna”

Technika wykonania pracy: dowolna
Format pracy: maksymalnie A5

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami konkursu pt. „Najpiękniejsza kartka świąteczna” mogą być osoby pełnoletnie.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 3. Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia 2020 r., a kończy 15 grudnia 2020
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Zasady konkursu:

 1. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
 2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej wystawiane i nagradzane.
 3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu bożonarodzeniowej kartki świątecznej przy pomocy dowolnej techniki plastycznej, w formacie max A5.
 4. Prace można: przesłać pocztą na adres: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Najpiękniejsza kartka świąteczna”, do dnia 15 grudnia 2020 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego); dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11), w godzinach jej otwarcia, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci pod numerem telefonu: 693 266 411; przesłać skan lub zdjęcie pracy e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszenia.
 6. Karta zgłoszenia dostępna jest do pobrania na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl POBIERZ
 7. Kartę zgłoszenia można również wydrukować i wypełnić w Zagłębiowskiej Mediatece oraz każdej filii MBP w Sosnowcu.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznana zostanie jedna nagroda główna.
 3. Jury zastrzega sobie prawo przyznania nagród dodatkowych.
 4. Jury oceniać będzie: pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę pracy.
 5. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
 6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 17 grudnia 2020 na stronie www Organizatora.
 8. Nagrody będzie można odebrać w siedzibie Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna, 11) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny odbioru.

Postanowienia końcowe:

 1. Prace nie będą zwracane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników konkursu plastycznego odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu, ul. Kościelna 11 zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, nr telefonu i adres e-mail uczestnika są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie plastycznym odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu, ul. Kościelna 11.
  Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266 43 76 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.