Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego pn."Zakup ekranu led z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnijszej oferty