Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony na zakup ekranu LED z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. 

Link do dokumentacji: 

Przetarg nieograniczony na zakup ekranu LED z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu

Informacja o zmianie treści SIWZ

SIWZ - po zmianach

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia