0123 września 2021 zmarła zasłużona i długoletnia Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu – Pani Mieczysława Szulc. Sosnowiecka społeczność bibliotekarzy z ogromnym żalem i niedowierzaniem przyjęła wiadomość o śmierci Pani Dyrektor, osoby niezwykłej, w pełni oddanej zagłębiowskiej kulturze i swojej ukochanej Rodzinie.

 

Przez ponad 20 lat kierowała i budowała – najpierw jako wicedyrektor, następnie jako dyrektor - jedną z największych i najważniejszych instytucji kultury w Sosnowcu. Dla wszystkich, którzy z Nią współpracowali, a zapewne dla wielu Czytelników, oczywistym było, że dla Niej biblioteka, to nie tylko miejsce pracy, ale – obok Rodziny – wielka pasja i treść życia. Poświęciła jej swoją wiedzę, umiejętności, niespożytą energię  i  wielki talent organizacyjny. Swój autorytet budowała na ogromnej wiedzy, doświadczeniu, fachowości, bezgranicznej uczciwości i skromności. Wykształciła dobrą, oddaną pracy bibliotecznej i czytelnikom kadrę bibliotekarzy.

 

Była znakomitym Dyrektorem, ale – co równie ważne – wspaniałym Człowiekiem, godnym zaufania i zawsze gotowym do pomocy. Doskonale rozumiała ludzi, była pełna empatii i życzliwości. Nie było sprawy, której nie potrafiłaby rozwiązać. Współpracowała z nami przez lata, dla jednych była Miecią, dla innych Panią Dyrektor, ale dla wszystkich  –  tak samo profesjonalna, życzliwa i oddana.

 

Jej energii, zapobiegliwości i uporowi  w pokonywaniu licznych trudności Sosnowiec zawdzięcza poziom obecnej sieci bibliotecznej w mieście, komputeryzację, a szczególnie przebudowę Biblioteki Głównej, obecnie Zagłębiowskiej Mediateki, która była Jej wielkim marzeniem.

Dziś cała bibliotekarska brać pogrążyła się w ogromnym smutku i żałobie. Rodzinie Pani Dyrektor składamy wyrazy głębokiego szacunku i współczucia. Cześć Jej pamięci! Żegnaj…

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w sobotę 25 września 2021 o godz. 9.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Andersa w Sosnowcu.

02