Plakat - Bibliozerca 2020 2021Rusza kolejna edycja akcji czytelniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu - Bibliożerca Roku 2020/2021. Tym razem nasza Biblioteka poszukuje Czytających Rodzin!. Poniżej przedstawiamy zasady udziału w akcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły akcji czytelniczej BIBLIOŻERCA ROKU 2020/2021

 1. Aby ubiegać się o tytuł Bibliożercy Czytająca Rodzina powinna: zgłosić chęć uczestnictwa w akcji, kochać książki i czytanie, być aktywnymi Czytelnikami MBP – systematycznie wypożyczać książki, uczestniczyć w życiu kulturalnym swojej biblioteki.
 2. Podanie danych przez uczestników jest dobrowolne jednakże niezbędne do przeprowadzenia akcji czytelniczej Bibliożerca Roku 2020/2021.
 3. Decyzja w ww. sprawie zapadnie najpóźniej dnia 30 kwietnia 2020 r. kiedy to dane wytypowanych Czytających Rodzin (w formie Kart Zgłoszeniowych) przekazane zostaną do koordynatora akcji – Działu Instruktażu i Promocji MBP w Sosnowcu.
 4. Tytuł Bibliożercy Roku 2020/2021 przyznany zostanie tylko jednej rodzinie w każdej z placówek MBP – decyzję w tej sprawie podejmie kierownik danej placówki, po uprzedniej konsultacji z pracownikami biblioteki oraz samymi zainteresowanymi.
 5. Czytającą rodziną mogą zostać np. mama, tata i dziecko, ale możliwy jest i inny scenariusz np. babcia z wnuczkiem, dziadek z wnukami, opiekun prawny z podopiecznym.
 6. Adresatami będą Czytające Rodziny, aktywnie uczestniczące w życiu kulturalnym Biblioteki, których pasja do książek i czytania udowadnia, że czytanie łączy pokolenia.
 7. Celem kolejnej edycji Bibliożercy Roku 2020/2021 będzie uhonorowanie wieloletnich zasług na rzecz czytelnictwa poczynionych przez naszych Czytelników.
 8. Akcja czytelnicza Bibliożerca Roku 2020/2021 trwać będzie od grudnia 2020 roku do czerwca 2021 roku pod hasłem: „Czytające Rodziny!”. Swym zasięgiem obejmie Zagłębiowską Mediatekę oraz sieć placówek MBP im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu.
 9. Celem akcji czytelniczej Bibliożerca Roku 2020/2021 jest promocja czytelnictwa i biblioteki.
 10. Certyfikaty Bibliożerców Roku 2020/2021 wręczone zostaną podczas 17. Sosnowieckich Dni Literatury. Uroczystość odbędzie się w Auli Zagłębiowskiej Mediateki.
 11. Wytypowana Czytająca Rodzina otrzyma od Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu certyfikat oraz nagrodę rzeczową.
 12. Jeżeli sytuacja pandemiczna, panująca w kraju, nie pozwoli przeprowadzić imprezy na żywo z udziałem publiczności, certyfikaty i nagrody zostaną wysłane pocztą.
 13. Dodatkowym wyróżnieniem dla Czytających Rodzin, które wyrażą zgodę na udział w sesji fotograficznej, będzie wykonanie pamiątkowego zdjęcia, które zostanie wręczone wraz z certyfikatem i nagrodą. Sesja fotograficzna, z udziałem wybranych Czytających Rodzin, przeprowadzona zostanie w Zagłębiowskiej Mediatece po wcześniejszym ustaleniu terminu sesji.
 14. Zdjęcia – zaaranżowane przez plastyka MBP w Sosnowcu – wykorzystywane będą w celach promocji czytelnictwa oraz biblioteki (np. wystawa fotografii Czytających Rodzin) i stanowić będą własność MBP w Sosnowcu, która zastrzega sobie prawo do ich publikacji, kopiowania i rozpowszechniania na portalach internetowych i w mediach społecznościowych.
 15. Informacje o akcji czytelniczej Bibliożerca Roku 2020/2021 i uczestnikach mogą być podane przez MBP w Sosnowcu do prasy, radia i telewizji.
 16. W związku z pkt. 10-15 uczestnicy akcji powinni wyrazić zgodę na opublikowanie danych osobowych (imię i nazwisko) w prasie, radiu i telewizji oraz mediach społecznościowych, w lokalnych i ogólnopolskich portalach internetowych, a także na publikację wizerunku zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na nieodpłatną publikację, kopiowanie i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć.
 17. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników akcji czytelniczej Bibliożerca Roku 2020/2021, odbywającej się w Zagłębiowskiej Mediatece oraz placówkach MBP w Sosnowcu, zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek, zamieszczony na stronie internetowej MBP w Sosnowcu biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Wymagane dane (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) są przetwarzane przez Bibliotekę na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO w celu sprawnego przeprowadzenia akcji czytelniczej wraz z ustaleniem terminu sesji fotograficznej. Jednocześnie wszystkim uczestnikom przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w akcji czytelniczej Bibliożerca Roku 2020/2021, odbywającej się w Zagłębiowskiej Mediatece oraz placówkach MBP w Sosnowcu.

Dane osobowe uczestników akcji czytelniczej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacacji, tzn. Facebook, Google administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat.