Klub Myśli Ekologicznej Klub Myśli Ekologicznej, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu mieli zaszczyt zaprosić na 87. spotkanieKlubu Myśli Ekologicznej, które odbyło się we wtorek 3 października 2023 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu. W programie znalazła się prelekcja dra Jakuba Roka„Czy świat bez wzrostu jest możliwy?”. Spotkanie było także transmitowane online na Facebooku oraz na kanale YouTube.

 

 Klub Myśli Ekologicznej  Klub Myśli Ekologicznej  Klub Myśli Ekologicznej  Klub Myśli Ekologicznej
 Klub Myśli Ekologicznej  Klub Myśli Ekologicznej  Klub Myśli Ekologicznej  Klub Myśli Ekologicznej
 Klub Myśli Ekologicznej    

Czy świat bez wzrostu jest możliwy?

„… ruch degrowth jest więc walką o wyobraźnię społeczną, o politykę rozumianą jako dyskusja o tym, jakiej przyszłości chcemy. Jego sukcesem jest splecenie rozmaitych nurtów krytycznych, zebranie ich razem i przedstawienie całościowej diagnozy stanu, w którym się znaleźliśmy. A wszystko po to, żeby zdekolonizować wyobraźnię społeczną – odzyskać zdolność do myślenia o innym, lepszym świecie, który możemy zbudować.”

Dr Jakub Rok – od 2010 r. pracownik EUROREG-u (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW). Naukowo zajmuje się postwzrostem, sprawiedliwością ekologiczną i zrównoważonym rozwojem lokalnym. Ma spore doświadczenie w edukacji formalnej i nieformalnej, na co dzień prowadzi zajęcia na Uniwersytecie, od kilkunastu lat organizuje interdyscyplinarne wyjazdy szkolne do lasu. Realizował badania naukowe zlecane m.in. przez Bank Światowy, Agendę ONZ ds. Rozwoju (UNDP), Komisję Europejską, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Narodowe Centrum Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Interesuje się praktycznym antykapitalizmem i lasami naturalnymi. Współtworzy Kooperatywę Spożywczą Dobrze, Spółdzielnię Trenerską Pestka oraz Inicjatywę Dzikie Karpaty.

Rozmowę z gościem KME poprowadzili: prof. Piotr Skubała (Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog, etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody, aktywista klimatyczny) oraz dr Ryszard Kulik (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, psycholog, aktywista ekologiczny, trener treningu psychologicznego, ekofilozof skoncentrowany na głębokiej ekologii, autor książek i artykułów poświęconych relacji człowiek – przyroda). Kontakt z widzami na Facebooku i YouTube: Barbara Wojtaszek (prezeska Fundacji Klub Myśli Ekologicznej, polonistka i anglistka, edukatorka ekologiczna, aktywistka Śląskiego Ruchu Klimatycznego).

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie. Uważamy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zagrożeń dla przyrody i człowieka. Dlatego tak ważna wydaje się potrzeba pogłębionej refleksji nad diagnozą obecnej sytuacji, określeniem przyczyn negatywnych zjawisk oraz poszukiwaniem dróg wyjścia. Uważamy, że obecnie potrzebujemy nowych wizji, odkrywania swoich głębokich związków z przyrodą, rozwijania postaw umiarkowania, pokory i szacunku wobec życia, a także dążenia do równowagi na wielu poziomach naszego życia. W ramach Klubu Myśli Ekologicznej proponujemy spotkania z naukowcami, aktywistami ekologicznymi, działaczami społecznymi, dla których zmiana świata na lepsze jest ważnym motywem działań. Chcemy inspirować, zachęcać do aktywności, wspierać oddolne inicjatywy oraz budować krąg osób, angażujących się w pracę dla przyrody i człowieka. Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu o godz. 17.30.

Organizatorzy: Klub Myśli Ekologicznej, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu.