Lata wykład F4Filia nr 4 - Sielec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu (ul. Zamkowa 9) zaprasza we wtorek 13 grudnia 2022 o godz. 16:00 na wykład i dyskusję pt.: "Lata" Annie Ernaux - jaki wpływ na życie polskich kobiet mogą mieć doświadczenia noblistki". Wykład wygłosi dr Daniela Dzienniak-Pulina z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wstęp wolny.

Dr Daniela Dzienniak-Pulina - Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii. Od wielu lat związana z Instytutem Socjologii UŚ. Zainteresowania badawcze to reklama, socjologia wizualna. Zjawiska te analizuje od strony wpływu społecznego, zawartości semiologicznej obrazu. Doktorat pisała na temat rekonstrukcji stereotypowych cech kobiet i mężczyzn prezentowanych w medialnym przekazie. Stąd przez wiele lat problematyka związana z płcią, rolami kobiet była jej szczególnie bliska. Ponieważ ukończyła studia magisterskie w zakresie języka francuskiego we Francji na Uniwersytecie Paul Valery w Montpellier język i kultura Francji są jej bliskie. Jest tłumaczem takich autorów jak Roland Barthes i Marcel Proust.

Powieść „Lata” tegorocznej noblistki łączy w sobie wszystkie zainteresowania autorki.